Процедури

Процедура № 5501 на ДГС Стара Загора

Процедура № 5501 на ДГС Стара Загора от 17.08.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 17.08.2021
Втора дата
Начална цена 30,720.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад“ от временни горски складове на територията на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.