Процедури

Процедура № 5502 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 12.08.2021
Втора дата
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събирана на оферти с обява
Предмет „Доставка на специализирано облекло за гасене на пожари за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.