Процедури

Процедура № 5540 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 08.09.2021
Втора дата
Начална цена 15,235.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2129 на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2129
Дървесен вид бб,гбр
Едра 34 куб.м.
Средна 180 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 70 куб.м.
За огрев 69 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 361 куб.м.