Процедури

Процедура № 5583 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 30.09.2021
Втора дата
Начална цена 59,793.08 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обекти № 2137, 2138, 2139

Данни за дървесината

Обект/и № 2137, 2138, 2139
Дървесен вид здб,бл,гбр,цр,бк,лп
Едра 10 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1 куб.м.
За огрев 1559 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1570 куб.м.