Процедури

Процедура № 5601 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 06.10.2021
Втора дата
Начална цена 70,906.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2140

Данни за дървесината

Обект/и № 2140
Дървесен вид см,бб,вб,бк
Едра 213 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 81 куб.м.
За огрев 1061.2 куб.м.
ОЗМ 96.8 куб.м.
Всичко 1502 куб.м.