Процедури

Процедура № 5602 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 06.10.2021
Втора дата
Начална цена 14,909.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2141

Данни за дървесината

Обект/и № 2141
Дървесен вид бб,чб,здгл
Едра 80 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 13 куб.м.
За огрев 233 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 343 куб.м.