Процедури

Процедура № 5613 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 12.10.2021
Втора дата
Начална цена 63,408.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина по такса на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 2125
Дървесен вид изгор, бл, избк, цр, гбр, кгбр
Едра 94 куб.м.
Средна 303 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 819 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1238 куб.м.