Процедури

Процедура № 5628 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 20.10.2021
Втора дата
Начална цена 59,105.68 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2112
Дървесен вид бб, см, чб, здгл, см,бк, гбр, здб, яв,яс, шс, цр, лп
Едра 501 куб.м.
Средна 449 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 806 куб.м.
За огрев 490 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2261 куб.м.