Процедура № 5663 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 03.11.2021 21,179.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213148П и 213149П на 03.11.2021 год. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
213148П;213149П бк,здб,гбр,бл,цр 9 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 185 куб.м. 42 куб.м. 18 куб.м. 269 куб.м.