Процедури

Процедура № 5753 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 80,560.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина в обекти 2204, 2205 и 2206

Данни за дървесината

Обект/и № 2204, 2205, 2206
Дървесен вид дб,цр,кгбр,мжд
Едра 133 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2014 куб.м.
За огрев 1029 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Всичко 3194 куб.м.