Процедура № 5755 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 03.12.2021 45,635.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2202А

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2202А широколистни и иглолистни 290 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м.