Процедури

Процедура № 5796 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 23.12.2021
Втора дата 07.01.2022
Начална цена
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Заповед за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Мазалат" (ТП „ДЛС Мазалат") за ловностопански район „Трънково“ – ловище „Трънково“, ведно с фазанария „Трънково“, в обхвата на ДП „Югоизточно държавно предприятие" (ЮИДП), гр. Сливен.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.