Процедура № 5796 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Централно Управление 23.12.2021 07.01.2022 Процедури по ЗЛОД Конкурс Заповед за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Мазалат" (ТП „ДЛС Мазалат") за ловностопански район „Трънково“ – ловище „Трънково“, ведно с фазанария „Трънково“, в обхвата на ДП „Югоизточно държавно предприятие" (ЮИДП), гр. Сливен.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.