Процедури

Процедура № 5819 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5819 на ДГС Мъглиж от 16.12.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 16.12.2021
Втора дата
Начална цена 7,585.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223111 П на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223111П
Дървесен вид здб,бк,гбр
Едра 3 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 35 куб.м.
За огрев 45 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 90 куб.м.