Процедура № 5819 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5819 на ДГС Мъглиж от 16.12.2021 е прекратена!
ДГС Мъглиж 16.12.2021 7,585.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223111 П на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
223111П здб,бк,гбр 3 куб.м. 5 куб.м. 2 куб.м. 35 куб.м. 45 куб.м. 2 куб.м. 90 куб.м.