Процедури

Процедура № 5823 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 471,328.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за местни търговци(съгл.чл.115 от ЗГ) на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2205-1,№2205-2,№2206-1,№2206-2,№2207-1,№2207-2,№2208-1 и №2208-2
Дървесен вид бб,чб,здгл,смбук,гбр,ива,явор,здб
Едра 1446 куб.м.
Средна 1480 куб.м.
Дребна 70 куб.м.
Технологична 1135 куб.м.
За огрев 1097 куб.м.
ОЗМ 237 куб.м.
Всичко 5465 куб.м.

Документи