Процедура № 5823 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Твърдица 13.12.2021 471,328.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за местни търговци(съгл.чл.115 от ЗГ) на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2205-1,№2205-2,№2206-1,№2206-2,№2207-1,№2207-2,№2208-1 и №2208-2 бб,чб,здгл,смбук,гбр,ива,явор,здб 1446 куб.м. 1480 куб.м. 70 куб.м. 1135 куб.м. 1097 куб.м. 237 куб.м. 5465 куб.м.

Документи