Процедури

Процедура № 5836 на ДГС Стара река - Кипилово

Процедура № 5836 на ДГС Стара река - Кипилово от 14.12.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена 171,813.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2201; 2202; 2203; 2204; 2205
Дървесен вид бб,бк,брз,брс,вб,гбр,здб,здгл,кл,лп,яс,яв,см,трп,чб,
Едра 1925 куб.м.
Средна 1133 куб.м.
Дребна 44 куб.м.
Технологична 1528 куб.м.
За огрев 828 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Всичко 5485 куб.м.