Процедура № 5868 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 14.12.2021 6,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача събиране на оферти с обява
Предмет „Извършване на FSC ресертификационен одит по сертификация“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.