Процедура № 5908 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 11.01.2022 76,283.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2202; 2203 бк,яв,гбр,трп,лп,яс,см,бб,здгл,чб,брз,брс,вб 1043 куб.м. 569 куб.м. 32 куб.м. 482 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 2415 куб.м.