Процедура № 5919 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Ивайловград 02.02.2022 406,891.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2022 год. обекти: 2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233; бл;здб;кгбр;цр;мждр;ак;гбр; 45 куб.м. 160 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 8048 куб.м. 0 куб.м. 8262 куб.м.

Документи