Процедури

Процедура № 5920 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 31.01.2022
Втора дата
Начална цена 48,750.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 2226
Дървесен вид широколистни
Едра 19 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 500 куб.м.
За огрев 335 куб.м.
ОЗМ 180 куб.м.
Всичко 1038 куб.м.