Процедури

Процедура № 5921 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 31.01.2022
Втора дата
Начална цена 63,282.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 2214А
Дървесен вид широколистни
Едра 64 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 639 куб.м.
За огрев 435 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Всичко 1302 куб.м.