Процедура № 5921 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 31.01.2022 63,282.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен явен търг
Предмет продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2214А широколистни 64 куб.м. 11 куб.м. 3 куб.м. 639 куб.м. 435 куб.м. 150 куб.м. 1302 куб.м.