Процедура № 5957 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 23.02.2022 6,280.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Товарене, подвоз и разтоварване на едра строителна дървесина от временни складове на обекти за сеч с № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 и 2210, находящи се на територията на ТП „ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 изгр, бл, чб, срлп 314 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 314 куб.м.