Процедури

Процедура № 5960 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 23.02.2022
Втора дата
Начална цена 95,516.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2201; 2204; 2205
Дървесен вид бк,яв,гбр,бл,трп,кл,см,бб,чб,
Едра 882 куб.м.
Средна 564 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 1046 куб.м.
За огрев 539 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Всичко 3070 куб.м.