Процедури

Процедура № 5964 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 24.02.2022
Втора дата
Начална цена 27,679.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 224 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 224
Дървесен вид бб, гбр,здб,гбр,мжд,бк,брз,см, трп,чб,ак,
Едра 3 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 423 куб.м.
За огрев 486 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 921 куб.м.