Процедура № 5998 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Твърдица 09.03.2022 16,100.06 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет За извършване на лесокултурни дейности в териториалния обхват на ТП "ДГС Твърдица".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ ЛКД-1/2022 г. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.