Процедури

Процедура № 6046 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 22.03.2022
Втора дата
Начална цена 22,733.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2238.

Данни за дървесината

Обект/и № 2238
Дървесен вид чб,цр,бл
Едра 14 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
Технологична 344 куб.м.
За огрев 423 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 781 куб.м.