Процедури

Процедура № 6047 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 22.03.2022
Втора дата
Начална цена 29,752.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2239.

Данни за дървесината

Обект/и № 2239
Дървесен вид здб,избк,цр,гбр
Едра 56 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 367 куб.м.
За огрев 331 куб.м.
ОЗМ 212 куб.м.
Всичко 966 куб.м.