Процедури

Процедура № 6048 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 22.03.2022
Втора дата
Начална цена 27,811.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2240.

Данни за дървесината

Обект/и № 2240
Дървесен вид избк,цр,бл,гбр,кгбр
Едра 58 куб.м.
Средна 284 куб.м.
Дребна 57 куб.м.
Технологична 514 куб.м.
За огрев 375 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 947 куб.м.