Процедури

Процедура № 6049 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 22.03.2022
Втора дата
Начална цена 42,156.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2241.

Данни за дървесината

Обект/и № 2241
Дървесен вид цр,бл,кдб,мжд,кгбр
Едра 67 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 500 куб.м.
За огрев 684 куб.м.
ОЗМ 132 куб.м.
Всичко 1383 куб.м.