Процедура № 6070 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Нова Загора 01.04.2022 54,430.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност ТП „ДГС-Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2203 чб, бб, кдб, бл, цр 46 куб.м. 149 куб.м. 0 куб.м. 1725 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 1930 куб.м.