Процедури

Процедура № 6074 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 05.04.2022
Втора дата
Начална цена 107,622.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225121

Данни за дървесината

Обект/и № 225121
Дървесен вид здб, цр, гбр, мждр, срлп, кдб, бл
Едра 195 куб.м.
Средна 389 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 573 куб.м.
За огрев 1368 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2544 куб.м.