Процедури

Процедура № 6096 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 21.04.2022
Втора дата
Начална цена 27,300.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до адрес на физически лица в обхвата на дейност на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № 2219 - ТТР, 2205 - ТТР
Дървесен вид бл, цр
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 1500 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 1500 Пр. куб.м.