Процедури

Процедура № 6097 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 20.04.2022
Втора дата
Начална цена 19,648.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 224114
Дървесен вид бб, см, здгл, бк, гбр, яв, врб
Едра 233 куб.м.
Средна 75 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 239 куб.м.
За огрев 40 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 587 куб.м.