Процедури

Процедура № 6098 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 20.04.2022
Втора дата
Начална цена 20,240.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до адрес на физически лица в обхвата на дейност на ТП ДГС Гурково

Данни за дървесината

Обект/и № 224115
Дървесен вид бк, гбр
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 800 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 0 Пр. куб.м.