Процедури

Процедура № 6102 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 19.04.2022
Втора дата
Начална цена 56,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 22104

Данни за дървесината

Обект/и № 22104
Дървесен вид 0
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 00 Пр. куб.м.
За огрев 0 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 2800 Пр. куб.м.