Процедури

Процедура № 6106 на ДГС Стара река - Кипилово

Процедура № 6106 на ДГС Стара река - Кипилово от 20.04.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 20.04.2022
Втора дата
Начална цена 13,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временни складове на обект за сеч с № 2209 до адрес на краен потребител, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река- Кипилово”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0.00 Пр. куб.м.
Средна 0.00 Пр. куб.м.
Дребна 0.00 Пр. куб.м.
Технологична 0.00 Пр. куб.м.
За огрев 880.00 Пр. куб.м.
ОЗМ 0.00 Пр. куб.м.
Всичко 880.00 Пр. куб.м.