Процедури

Процедура № 6110 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.04.2022
Втора дата
Начална цена 36,578.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2235.

Данни за дървесината

Обект/и № 2235
Дървесен вид бл,здб,цр,гбр,кгбр
Едра 251 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
Технологична 353 куб.м.
За огрев 440 куб.м.
ОЗМ 115 куб.м.
Всичко 1159 куб.м.