Процедури

Процедура № 6121 на ДГС Стара река - Кипилово

Процедура № 6121 на ДГС Стара река - Кипилово от 04.05.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 04.05.2022
Втора дата
Начална цена 38,249.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 225 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 225
Дървесен вид бб, чб, см, здгл, бк, здб, бл,гбр,трп, врб, лп, брз
Едра 109 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 558 куб.м.
За огрев 507 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 1261 куб.м.