Процедури

Процедура № 6125 на ДГС Стара Загора

Процедура № 6125 на ДГС Стара Загора от 05.05.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 05.05.2022
Втора дата
Начална цена 50,147.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225123

Данни за дървесината

Обект/и № 225123
Дървесен вид здб, цр, бл, чб, ак
Едра 7 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 91 куб.м.
Технологична 555 куб.м.
За огрев 423 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1258 куб.м.