Процедури

Процедура № 6141 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 20.05.2022
Втора дата
Начална цена 10,290.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Механизирано почистване и механизирана подготовка на почвата за залесяване”

Данни за дървесината

Обект/и № 107м, 124н, 236н, 237б
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.