Процедури

Процедура № 6143 на ДГС Мъглиж

Процедура № 6143 на ДГС Мъглиж от 19.05.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.05.2022
Втора дата
Начална цена 29,832.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до населените места с. Ягода, с. Тулово, гр. Мъглиж, с. Шаново, с. Юлиево до дома на клиента от Обект № 223119 на 19.05.2022 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223119
Дървесен вид ак, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 39 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 321 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 400 куб.м.