Процедура № 6145 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6145 на ДГС Котел от 25.05.2022 е прекратена!
ДГС Котел 25.05.2022 14,387.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Открит конкурс за добив на дървесина от об. 24- ТП "ДГС Котел

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
24 цр, здб, бк, гбр, брк, бл 8 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 309 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м.