Процедури

Процедура № 6147 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 26.05.2022
Втора дата
Начална цена 55,065.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225123

Данни за дървесината

Обект/и № 225123
Дървесен вид здб, цр, бл, чб, ак
Едра 7 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 91 куб.м.
Технологична 555 куб.м.
За огрев 423 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1258 куб.м.