Процедури

Процедура № 6155 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 31.05.2022
Втора дата
Начална цена 236,236.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии за обекти от ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2215, 2216, 2217, 2218, 2220
Дървесен вид избк, цр, мждр, гбр, кгбр, трп, изгор, чб, ак, бл
Едра 652 куб.м.
Средна 667 куб.м.
Дребна 111 куб.м.
Технологична 2309 куб.м.
За огрев 1568 куб.м.
ОЗМ 598 куб.м.
Всичко 5905 куб.м.