Процедури

Процедура № 6156 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 31.05.2022
Втора дата
Начална цена 66,807.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услугите от обект № 2208 -сеч,извоз и рампиране до временен склад и товарене,транспорт и разтоварване на дървесина от вр.склад до :склад по чл.206 от ЗГ,дървесина по чл.116б от ЗГ, до адреси на правоимащи лица по чл.193 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № 2208
Дървесен вид здб,цр,мжд,гбр,бл,кдб,кл,чб
Едра 9 куб.м.
Средна 156 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 196 куб.м.
За огрев 761 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1137 куб.м.