Процедури

Процедура № 6184 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 29.06.2022
Втора дата
Начална цена 122,819.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 226, 227, 228 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 226, 227, 228
Дървесен вид бк, гбр,,яв,яс, чрш, бб, см,здгл, чб, трп, тл,мждр, лп,
Едра 663 куб.м.
Средна 187 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 658 куб.м.
За огрев 1144 куб.м.
ОЗМ 338 куб.м.
Всичко 2997 куб.м.