Процедура № 6186 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Чирпан 28.06.2022 1,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява Извършване на годишни технически прегледи на МПС /вкл. ГТП на газови и метанови уредби/, за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.