Процедури

Процедура № 6201 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 05.07.2022
Втора дата
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задания за нуждите на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.