Процедура № 6208 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Централно Управление 05.08.2022 19.08.2022 24,651.86 лв. без ДДС Процедури по ЗЛОД Конкурс Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Света Марина” в района на дейност на ТП „ДГС Маджарово“, обособен със Заповед №РД 49-95/11.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.