Процедури

Процедура № 6208 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 05.08.2022
Втора дата 19.08.2022
Начална цена 24,651.86 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Света Марина” в района на дейност на ТП „ДГС Маджарово“, обособен със Заповед №РД 49-95/11.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.