Процедура № 6217 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Централно Управление 11.08.2022 25.08.2022 14,654.40 лв. без ДДС Процедури по ЗЛОД Конкурс Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Сондите” в района на дейност на ТП „ДГС Гурково“, обособен със Заповед №РД 49-228/07.06.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.