Процедури

Процедура № 6232 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 08.08.2022
Втора дата
Начална цена 15,852.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина в обект 2213-общинска горска територия

Данни за дървесината

Обект/и № 2213
Дървесен вид чб,бл,ак,мжд,дб,кгбр,
Едра 36 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 376 куб.м.
За огрев 302 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 714 куб.м.